Επηρεάζεται η γονιμότητα στους ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (ΙΦΝΕ);

Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος και Γονιμότητα

Η εκούσια ατεκνία, η δραστηριότητα της νόσου, τα φάρμακα και η χειρουργική επέμβαση είναι οι λόγοι μειωμένης γονιμότητας. Οι ασθενείς με ΙΦΝΕ έχουν υψηλότερα ποσοστά εκούσιας ατεκνίας συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό.

Σε μία ανασκόπηση 11 μελετών αναφέρεται μείωση της γονιμότητας σε γυναίκες με νόσο Crohn κατά 17-44% και σε άνδρες με νόσο Crohn κατά 18-50% συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου.

Δεν υπήρχε μείωση της γονιμότητας σε γυναίκες και άνδρες με ελκώδη κολίτιδα (εξαιρούνται οι γυναίκες με ελκώδη κολίτιδα που έχουν υποβληθεί σε κολεκτομή και δημιουργία νεοληκύθου).

Η δραστηριότητα της νόσου Crohn επηρεάζει τη γυναικεία γονιμότητα όχι όμως και την αντρική. Σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι σε ύφεση της νόσου, τα ποσοστά γονιμότητας είναι παρόμοια με τον γενικό πληθυσμό.

Για το λόγο αυτό, συστήνεται η ασθενής να βρίσκεται σε ύφεση για τουλάχιστον 3-6 μήνες πριν την προσπάθεια τεκνοποίησης. Τα φάρμακα δεν φαίνεται να επηρεάζουν τη γονιμότητας στις γυναίκες, ενώ στους άνδρες η σουλφασαλαζίνη και η μεθοτρεξάτη προκαλούν αναστρέψιμη υπογονιμότητα.

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται για να συζητούν προβλήματα σχετικά με την τεκνοποίηση με τον ιατρό τους, ώστε να αποφεύγεται η εκούσια ατεκνία λόγω αβάσιμων φόβων σχετικά με τη νόσο τους.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας

Προγραμματίστε το ραντεβού σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Εναλλακτικά καλέστε με στο 6938354821, σε ώρες γραφείου.