Η ενδοσκοπική πολυποδεκτομή εφαρμόζεται για την αφαίρεση των πολυπόδων που βρίσκονται στον πεπτικό σωλήνα (στομάχι και παχύ έντερο), στοχεύοντας στην αποτροπή εξαλλαγής σε κακοήθεια.  Η διαδικασία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της γαστροσκόπησης ή κολονοσκόπησης και αφορά σε μια ελάχιστης επεμβατικότητας πρακτική.

Ενδοσκοπική Πολυποδεκτομή – Ποιος είναι ο σκοπός της επέμβασης;

Σκοπός της ενδοσκοπικής πολυποδεκτομής είναι η εξαίρεση των πολυπόδων από το πεπτικό, προλαμβάνοντας έτσι ενδεχόμενη καρκινογένεση. Η συγκεκριμένη διαδικασία, γενικά, κρίνεται απαραίτητη οποιαδήποτε στιγμή ανακαλύπτονται πολύποδες κατά τη διάρκεια ενδοσκόπησης ανώτερου ή κατώτερου πεπτικού.

Πολλοί όγκοι του παχέος εντέρου, αρχικά αναπτύσσονται ως καλοήθεις (μη καρκινικές) διογκώσεις οι οποίες στην πάροδο του χρόνου έχουν την δυνατότητα εξαλλαγής σε κακοήθεις (καρκινικές).

Για την ανίχνευση πολυπόδων στο παχύ έντερο αρχικά διενεργείται κολονοσκόπηση. Σε περίπτωση που γίνει εντοπισμός, τότε πραγματοποιείται η ενδοσκοπική πολυποδεκτομή κατά την οποία αφαιρείται ο ιστός των πολυπόδων. Στη συνέχεια, ο ιστός αυτός θα σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο ώστε να προσδιοριστεί εάν οι αναπτύξεις είναι καρκινικές, προκαρκινικές ή καλοήθεις. Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να αποτρέψει τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Οι πολύποδες, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν προκαλούν συμπτώματα. Ωστόσο, ορισμένες φορές μπορεί να οδηγήσουν σε εκδηλώσεις, όπως είναι οι εξής:

  • Απώλεια αίματος από το ορθό
  • Κοιλιακό άλγος
  • Διαταραχές κενώσεων

Με την ενδοσκοπική πολυποδεκτομή, ο ασθενής ανακουφίζεται άμεσα από τα παραπάνω συμπτώματα.

Ενδοσκοπική Πολυποδεκτομή – Διαδικασία

Η διαδικασία της ενδοσκοπικής πολυποδεκτομής ξεκινάει με την προώθηση του ειδικού ενδοσκοπίου στον αυλό του στομάχου ή παχέος εντέρου. Το ενδοσκόπιο συνιστά ειδικό εργαλείο, ιδιαίτερα λεπτό και εύκαμπτο, το οποίο φέρει κάμερα που συνδέεται με οθόνη υψηλής ευκρίνειας. Με αυτόν τον τρόπο ο εξειδικευμένος γαστρεντερολόγος – επεμβατικός ενδοσκόπος αποκτά πλήρη οπτική πρόσβαση στο εσωτερικό του πεπτικού σωλήνα. Μόλις εισέλθει το ενδοσκόπιο, ο ενδοσκόπος πραγματοποιεί εκτομή του πολύποδα σε υγιή όρια.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας, ο αναισθησιολόγος χορηγεί αναισθησία στον ασθενή. Η ενδοσκόπηση πραγματοποιείται με τον ασθενή ξαπλωμένο σε αριστερή θέση, (εμβρυική στάση) με τα γόνατα να προσεγγίζουν το στήθος.

Η χρονική διάρκεια της επέμβασης εξαρτάται από παράγοντες όπως είναι το σχήμα, το μέγεθος, ο αριθμός, καθώς και η θέση των πολυπόδων. Συνήθως, κυμαίνεται από 20 λεπτά έως 1 ώρα, ανάλογα με τις ενδεχόμενες αναγκαίες παρεμβάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την επέμβαση.

Ορισμένοι πολύποδες, λόγω του αυξημένου μεγέθους ή της θέσης τους, μπορεί να απαιτούν διαφορετική επεμβατική τεχνική. Σε αυτήν την περίπτωση, εφαρμόζεται ενδοσκοπική υποβλεννογόνιος διατομή (ESD).

Ενδοσκοπική Πολυποδεκτομή – Ποια είναι η κατάλληλη προετοιμασία για την επέμβαση;

Ο γιατρός θα δώσει λεπτομερείς οδηγίες στον ασθενή για την κατάλληλη προετοιμασία του πριν την επέμβαση. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν το πλήρες άδειασμα του εντέρου από στέρεο περιεχόμενο, κάτι που θα μείωνε την διαγνωστική αξία της κολονοσκόπησης. Έτσι, 1 ή 2 ημέρες πριν τη διαδικασία, ο ασθενής θα πρέπει να λάβει οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία κάθαρσης του παχέος εντέρου ακολουθώντας συγκεκριμένη αγωγή (διατροφή, καθαρτικό).

Ενδοσκοπική Πολυποδεκτομή – Διαδικασία ανάρρωσης

Μετά την ενδοσκοπική πολυποδεκτομή, ο ασθενής δεν πρέπει να οδηγήσει για τις επόμενες 6-8 ώρες.

Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία ανάρρωσης είναι σύντομη και χωρίς επιπλοκές.

Κατόπιν οδηγιών του γιατρού, ο ασθενής θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιες οδηγίες τις ημέρες που θα ακολουθήσουν. Πιθανόν να συστηθεί η αποφυγή σωματικής άσκησης και οδηγίες διατροφής.

Επιπλέον, θα πρέπει να ορισθεί κολονοσκόπηση εκ νέου για τον έλεγχο του εντέρου μετά την επέμβαση και για τη διασφάλιση απουσίας πολυπόδων.

 

Επικοινωνία Επικοινωνία